Pomorski prijevoz organiziramo koristeći se uslugama nekoliko brodara kako bismo optimizirali cijenu i vrijeme procesa prijevoza. Trebate li prevesti generalni teret, tešku robu ili vangabaritnu robu, a veličina pošiljke jedva se uklapa u kontejner, mi ćemo vam osigurati najkvalitetniju uslugu brodskog prijevoza punog kontejnera (FCL).

Nudimo:

  • Dostavu od vrata do vrata na sve kontinente
  • Profesionalnu manipulaciju teretom
  • Stručno FCL operativno osoblje
  • Optimizaciju transportne cijene i konkurentne tarife
  • Upotrebu različitih kontejnera za dostavu u skladu s potrebama i zahtjevima  stranaka.

Specifikacija brodskih kontejnera

specifikacija brodskih kontejnera
specifikacija brodskih kontejnera - standarni tip i reefer

* Specifikacije su dane isključivo kao indikacija. Dimenzije variraju ovisno o seriji kontejnera.

Standardni tip brodskih kontejnera

  • standardni 20´ i 40´ kontejner (DC – dry box container) za generalni teret – najčešće se koristi
  • standardni 40´ kontejner većeg volumena (HC - high cube container) za lagane voluminozne pošiljke

Poseban tip brodskih kontejnera za prijevoz kontroliranom temperaturom

  • 20´ i 40´ frigo kontejner za robu s kontroliranom temperaturom (reefer container)

Poseban tip brodskih kontejnera za prijevoz vangabaritnih pošiljaka

  • kontejner s otvorenim krovom (open top container) koji služi za tehnološke jedinice, strojeve i opremu koja se mora ukrcavati kranski kroz krov kontejnera
  • kontejner s podom, prednjom i zadnjom stranicom (flat rack container) za robu i opremu velikih dimenzija koje se utovaruju dizalicom

Status pošiljke kroz lanac opskrbe možete vidjeti uz pomoć KN Logina, Kuehne + Nagelova internetskog alata za vidljivost i nadzor 24/7. KN Login pruža pristup detaljnim informacijama o prošlim i očekivanim pošiljkama, uključujući komercijalne fakture, paking liste i drugu potrebnu dokumentaciju, koristeći bilo koji standardni internetski preglednik.

Kontaktirajte nas za više informacija.