Kroz KN VGM portal Kuehne + Nagel stranke mogu jednostavno predati VGM za ukrcaj kontejnera.

Ovo su informacije koje će vam trebati:

  • broj kontejnera i plombe
  • VGM (Verified Gross Mass) - verificirana bruto težina kontejnera
  • korištena metoda

Klikom na "Confirm & Submit" odvija se prijenos vaših ulaznih informacija u sustav   Kuehne + Nagela  popunjavajući odmah VGM zahtjev.

Kako koristiti alat

Rubrika “Shipment” (pošiljka) automatski pokazuje informacije vezane uz bukiranu pošiljku.
Za detalje kliknite na "Tracking" (praćenje).

U rubrici “Verified Gross Mass (VGM) Declaration” kliknite na polje za kopiranje detalja o krcatelju (Verification Company) i ovlaštenoj osobi (Authorized Person) i u druge kontejnere.    

U rubriciBooked Containers” (bukirani kontejneri) provjerite “Show all containers” (prikaži sve kontejnere) kako bi prikazali listu kontejnera koje ste bukirali za vašu pošiljku.

Molimo vas unesite detalje o kontejneru.

Nakon toga, unesite broj kontejnera i broj plombe za svaki bukirani kontejner.

Sada, unesite VGM (Verified Gross Mass) =  ukupnu masu čitavog punog kontejnera uključujući teret u kontejneru, materijal za pakiranje, materijal za osiguranje tereta od pomicanja, težinu/taru praznog kontejnera.

Odaberite metodu verifikacije kontejnera (vidi niže dodatne informacije o metodama).

Metoda 1

Nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera krcatelj može sam ili angažirajući treću osobu izvagati čitav napunjen kontejner.

 

 

 

     

 

Metoda 2 

Krcatelj ili treća osoba po nalogu krcatelja može izračunati težinu vaganjem i zbrajanjem pojedinačnih težina koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta od pomicanja te pribrojavanjem težine praznog kontejnera (tara).

 

  • Metoda 1
  • Metoda 2

Zatim, unesite ime tvrtke i ovlaštene osobe.

Po potrebi možete dodati dokumente. Npr: potvrdu vaganja, paking listu, itd.

Samo kliknite “Add documents” i dodajte svoje dokumente. Preferirani format je "pdf", ali sustav podržava i druge uobičajene formate.

I na kraju, kliknite "Confirm & Submit" za prosljeđivanje podataka.

Napomena: Posebni simboli kao @ ili ! nisu dozvoljeni. Molimo vas koristite alternativne simbole.

Ova stranica podržava i mobilne uređaje kako biste mogli poslati podatke odmah nakon punjenja kontejnera.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte člana našeg lokalnog Kuehne + Nagel tima. Kontaktni detalji prikazani su na potvrdi bukinga, a možete ih pronaći i ovdje.