Vrhunska usluga.

KN Expert pruža vrhunsku uslugu prijevoza avionom kombinirajući vaše zahtjeve za brzom i vremenski definiranom dostavom s konsolidiranim rješenjima.

Ključna obilježja:

 • Vrhunska usluga konsolidiranja
  Oslanjamo se na prijevoznike certificirane prema Cargu iQ ili, ukoliko nisu dostupni, na druge odabrane partnere
 • Tranzitno vrijeme približno u roku od 3 do 7 dana (vrata do vrata)
  Kako bismo osigurali pouzdanu dostavu, pošiljka je od početka do kraja transporta praćena definiranom rutom prijevoza.
 • Korištenje izravnih letova gdje god je to moguće
 • Maksimalna fleksibilnost
  Usluga bez obzira na veličinu, težinu ili uvjete isporuke (od vrata do vrata, od vrata do zračne luke, od zračne luke do vrata, ili od jedne zračne luke do druge)
 • Posebno označen teret i avionski tovarni list
  Za lakšu identifikaciju tereta
 • Mogući svi uvjeti isporuke prema Incoterms paritetima 
 • Cijena sa svim uključenim troškovima (ovisno o troškovima izvan naše kontrole (sigurnosni pregled gdje god je to moguće, naknade prijevoznicima za gorivo i sigurnost)) 
 • Pošiljke svih veličina i težina (u skladu sa Specifikacijama za avio prijevoz)

Kontaktirajte nas za više informacija.