Floating Contact Form Portlet

Objavitelj imovine

Održivost pomorskog prijevoza

Kao vodeća tvrtka u industriji, Kuehne+Nagel aktivno se bavi ugljičnim otiskom naših pomorskih logističkih usluga. Kupcima nudimo niz ekoloških i inovativnih rješenja koja smanjuju emisije CO2 u opskrbnom lancu.

U Kuehne + Nagelu održivost u prijevozu shvaćamo vrlo ozbiljno. Iako je prijevoz kontejnerima već sada najprihvatljiviji način prijevoza robe, proći će još 10 do 15 godina dok se emisije CO2 potpuno ne eliminiraju iz logističke industrije. Sve dok nova ekološki prihvatljiva goriva ili pogonski sustavi ne postanu dostupni u većem opsegu, naš inovativni pristup održivosti u prijevozu omogućuje vam da se već sada odlučite za ekološki prihvatljivije mogućnosti transporta.

Razumijevanje našeg utjecaja
Nedavni razvoj analitike opširnih podataka i prediktivne analitike omogućuju nam mjerenje i preciznu kompenzaciju emisija ugljika.  Tako vam pružamo potpuni uvid u emisije tijekom vaših prijevoza preko našeg seaexplorer sučelja i i kalkulatora za izračun otiska ugljika u svjetskom pomorskom prijevozu tako da možete odabrati ekološki najprihvatljivije usluge. 

seaexplorer

Kako bismo smanjili emisije ugljika, nudimo rješenje u vidu upotrebe biogoriva. Također blisko surađujemo s udruženjem Global Maritime Forum’s Getting to Zero Coalition kako bismo ubrzali razvoj brodova bez emisija do 2030. godine.

Ugljično neutralna rješenja za pomorski prijevoz
Trenutačno nudimo dva potpuno klimatski neutralna rješenja za pomorski prijevoz – KN LCL i KN Pledge. S našim doprinosima ekološkim projektima nastojimo kompenzirati cjelokupni otisak ugljika obiju usluga. Surađujemo u projektima vezanim za zaštitu prirode diljem svijeta koji pomažu u smanjenju emisija stakleničkih plinova, uz očuvanje biološke raznolikosti i poboljšanje životnih uvjeta u lokalnim zajednicama. Udružili smo se s mnogim nevladinim organizacijama kako bismo stvorili ovaj vrijedni put prema ugljičnoj neutralnosti. Ti se projekti temelje na UN-ovim ciljevima održivog razvoja, a potvrdili su ih neovisne organizacije uz priznanje najviših međunarodno priznatih standarda. Podržavajući ove projekte, ostvarujemo tzv. ugljikove kredite koji mogu nadoknaditi emisije pri prijevozu.

ugljični otisak

Vodstvo u logistici
Blisko surađujemo sa svim prijevoznicima na promicanju održive plovidbe. Da bismo to postigli, stvorili smo „zelene trake“ kojima se daje prednost plovilima s nižim emisijama. Poduzimamo i druge inicijative koje uključuju:

  • Smanjenje kretanja praznih kontejnera
  • Prepoznavanje pošiljki koje se mogu prebaciti s kamionskog na brodski (teglenički) prijevoz
  • Upotreba spremnika s održivim podovima (poput bambusa) 
  • Sprečavanje prijevoza opasne i neprijavljene robe ili ilegalnog otrovnog otpada

 Doznajte više o našoj inicijativi Net Zero Carbon i o kompenzaciji ugljika te o projektima za zaštitu prirode u koje ulažemo.

Sljedeći klijenti već su ponosni korisnici koji s nama obavljaju CO2 neutralne prijevoze.

Doznajte više o CO2 neutralnosti u našim često postavljanim pitanjima u nastavku.


Pitanja i odgovori o CO2 neutralnosti u Kuehne + Nagel

Trenutačno se koristimo podatcima koje pruža naš seaexplorer i kalkulator CO2 emisija, koji je napravljen prema standardnom izračunu tvrtke Clean Cargo (CC).

Ubuduće ćemo se služiti još naprednijim pristupom koji se koristi matičnim podatcima plovila. Trenutačno različita tijela (poput CCWG-a) zapisuju emisije brodova na zbirnoj razini, npr. na razini trgovačke trake. Naš Logindex stvara podatkovni model za procjenu CO2 emisija plovila na temelju svojstava plovila (učinkovitost motora, kapacitet). Emisije se zapisuju u obliku emisije / udaljenost / TEU.

 

Osnova i metodologija procjene emisija brodova

Vrijednost emisije za svako plovilo izračunava IMO s pomoću prilagođene verzije indeksa izvedbe za energetsku učinkovitost (EEDI). Model procjenjuje potrošnju goriva glavnih brodskih motora i pretpostavlja da se sve potrošeno gorivo pretvara u CO2. Za procjenu potrošnje goriva model se oslanja na podatke izvođača kao što su Clarksons za snagu ​​motora, specifičnu potrošnju goriva (koliko je goriva potrebno za jedinicu snage), dizajn broda, brzinu i nominalni kapacitet. Za emisiju CO2 po razini kontejnera model pretpostavlja korištenje istim kapacitetom za sva plovila. Emisija se izražava po kilometru, pa će množenje ovog broja s prijeđenom udaljenošću broda rezultirati procijenjenom količinom CO2 emisija na određenoj ruti po TEU.

Ipak, CO2 emisije se u prijevozu ne mogu posve eliminirati. Dok se tehnološki ne mogu svesti na nulu, emisije možemo nadoknaditi ulaganjem u projekte za zaštitu okoliša diljem svijeta koji pomažu u smanjenju emisija stakleničkih plinova. CO2 krediti ostvaruju se kako bi se dokazalo da je određena količina emisija CO2 nadoknađena i da je postignuta CO2 neutralnost prijevoza. Pokrenuli smo vlastite projekte za zaštitu okoliša u Mijanmaru i Novom Zelandu, a kvote ostvarujemo i otkupom od raznih svjetskih projekata zaštite okoliša, uključujući projekt nacionalnog parka Cordillera Azul u Peruu i projekt obnove i očuvanja tresetišta Katingan u Indoneziji. Svaki ugljikov kredit podložan je postupku provjere od treće strane i predstavlja smanjenje ili uklanjanje jedne tone CO2.

Udružili smo se s različitim nevladinim organizacijama i istraživačima kako bismo podržali naše kupce u stvaranju vlastitog puta prema ugljičnoj neutralnosti. Surađujemo na mnogim projektima zaštite okoliša diljem svijeta koji pomažu u smanjenju emisija stakleničkih plinova, istodobno poboljšavajući životne uvjete lokalnih zajednica i štiteći biološku raznolikost i životinjski svijet. Ovim projektima – koje su provjerile neovisne organizacije s najvišim međunarodno priznatim standardima, temeljenima na UN-ovim ciljevima održivog razvoja (SDG) – ostvaraju se ugljikovi krediti koji se mogu upotrijebiti za kompenzaciju CO2 emisija tijekom prijevoza.

Svakako, izbjegavanje CO2 bolje je nego njegovo kompenziranje. Međutim, CO2 kompenzacija svakako nije beznačajan čin. Omogućuje kompenziranje emisija koje je teško izbjeći, što dovodi do veće zaštite okolišta u cjelini.

Jedan hektar šume filtrira do 50 tona čađe i prašine iz zraka, generira oko 100 000 kubičnih metara podzemne vode, oslobađa 15 – 30 tona kisika godišnje i veže 10,6 tona CO2. Ali nije dovoljno samo zaustaviti uništenje ovog prirodnog blaga kako bi se ograničio rast temperature u našoj atmosferi.

Ovaj živući CO2 spremnik mora se neprestano štititi i obnavljati jer priroda može sama pružiti više od jedne trećine rješenja za sprečavanje klimatskih promjena do 2030. Prirodna rješenja obuhvaćaju sve aktivnosti povezane sa zaštitom ili obnovom prirodnih ekosustava kao što su šume, travnjaci i močvare radi smanjenja koncentracije CO2 u atmosferi. Svaka od ovih aktivnosti rezultira biološkim vezanjem i skladištenjem CO2 – obično procesom fotosinteze. Obvezujemo se podržati ovaj napor s pomoću naših kompenzacijskih programa.

 

[Izvor: Američko udruženje za napredak znanosti; Nature Conservancy]