Floating Contact Form Portlet
Objavitelj imovine

Natrag SOLAS i VGM – vaši vodiči kroz sve propise

SOLAS (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru) i VGM (Verificirana bruto masa) Naši su svjetski timovi stručnjaka na raspolaganju kako bi osigurali da se pruže sve informacije prije nego što bilo koji kontejner stigne do lučkog terminala prijevoznika.

Isporučujete li teret diljem svijeta? Znate li kao pošiljatelj da morate prijevozniku pružiti točne i pouzdane podatke o ukupnoj težini spremnika?

Kao rezultat većeg broja nesreća povezanih s netočnom težinom deklaracija brodskog kontejnera, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) u suradnji s predstavnicima industrije usvojila je posebna pravila kao dio Konvencije o sigurnosti života na moru (SOLAS) kako bi se osigurale pouzdane težine kontejnera.

Prema ovim pravilima, pošiljatelj mora brodaru dostaviti provjerenu bruto masu (VGM) kontejnera, uključujući težinu tereta, težinu cjelokupne opreme i materijala za utovar, teret i taru (težina kontejnera). Ovi će zahtjevi utjecati na komunikaciju, infrastrukturu i na procese svih sudionika u opskrbnom lancu. Naši su svjetski timovi stručnjaka na raspolaganju kako bi osigurali da se pruže sve informacije prije nego što bilo koji kontejner stigne do lučki terminala prijevoznika.

SOLAS i VGM

Možete pristupiti svojoj pošiljci i dostaviti VGM podatke tvrtki Kuehne+Nagel s pomoću veze ili QR koda na potvrdi rezervacije. To se može naći u posebnom odjeljku VGM.

Postoje različite smjernice za primjenu diljem svijeta.

Kako biste doznali više, pogledajte dolje:

Želite znati više? Pogledajte naša često postavljana pitanja.

Ako i dalje trebate više informacija, molimo vas da se obratite nekom od naših stručnjaka.


Opće informacije

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS), usvojena je 1914. godine nakon potonuća Titanica 1912. godine. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) preuzima i razvija SOLAS od 1948.

Verificirana bruto masa (VGM) odnosi se na ukupnu masu čitavog punog kontejnera (tereta u kontejneru, materijala za pakiranje, materijala za osiguranje tereta od pomicanja, težina/tara praznog kontejnera).

Krcatelj je obvezan brodaru prijaviti točnu informaciju za VGM kontejnera, potvrditi ovlaštenim potpisom (može biti u elektroničkom obliku) uz identifikaciju odgovorne osobe zadužene za deklariranu težinu. Navedene informacije dostavljaju se brodaru prije dolaska kontejnera u brodarov lučki terminal.

Sve zemlje koje su članice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili Agencije Ujedinjenih naroda, MORAJU primijeniti VGM pravila. Neke zemlje automatski uključuju VGM kao dio nacionalnih pravila ili zakona, dok će ostale imati dodatne zahtjeve u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima ili pravilima.

Ovaj je zahtjev usvojen radi zaštite ljudi i imovine na brodu i radnika na terminalu, kao i tereta pošiljatelja, jer ovime krcatelji brodarima deklariraju točne i pouzdane informacije o ukupnoj težini kontejnera. Veliki incidenti i nesreće, koje uzrokuju ozljede osoba i imovine, nastaju kao posljedica netočno deklariranih težina.

Prema SOLAS zahtjevu, krcatelj naveden na pomorskoj teretnici dužan je brodaru i lučkom operatoru pravovremeno predstaviti verificiranu bruto težinu napunjenog kontejnera.

Prijevoznik bez vlastitog plovila (kao što je Kuehne+Nagel) pruži brodarske usluge za prekooceanskog prijevoznika te je zato obvezan prijaviti VGM prijevozniku na temelju VGM-a koji je zaprimio od krcatelja.

Mjerenje težine

Dopuštene su dvije metode vaganja:

  • Metoda 1: nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera krcatelj može sam ili angažirajući treću osobu izvagati čitav napunjen kontejner.
  • Metoda 2: krcatelj ili treća osoba po nalogu krcatelja može izračunati težinu vaganjem i zbrajanjem pojedinačnih težina tereta u kontejneru, pakiranjem i osiguravanjem materijala za teret te pribrojavanjem težine praznog kontejnera (tara). 

Za dodatne informacije i objašnjenja posjetite mrežnu stranicu WSC (Svjetsko brodsko vijeće). 

Tara kontejnera otisnuta je na vratima kontejnera. Neke brodske linije objavljuju informacije o težini kontejnera na svojim mrežnim stranicama. Kao rezultat popravka kontejnera, vlažnih drvenih podova ili drugih razloga, službena težina praznog kontejnera može se razlikovati.

Zakonski se kontejner može vagati na terminalu. Međutim, neće svi terminali imati potrebnu infrastrukturu za tu uslugu, osobito uzme li se u obzir znatan broj kontejnera koji prolaze kroz terminal. Vaganje kontejnera u luci moglo bi uzrokovati znatna zagušenja i kašnjenja, stoga se o tome treba dobro razmisliti.

Zahtjevi

Podatci koje krcatelji trebaju dostaviti za Kuehne+Nagel:

  1. VGM za kontejner;
  2. Potpis (ime napisano velikim slovima za EDI) ovlaštene osobe odgovorne za deklariranu težinu i detalje tvrtke; i
  3. Dodatne informacije i/ili dokumentacija, zatražene u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima i pravilima.

Naše krajnje vrijeme VGM-a razlikovat će se od luke do luke jer provedba pravila VGM-a ovisi o lokalnim državnim (vladinim) tijelima nadležnima za pomorstvo.

Neprestano pratimo sve VGM statuse kako bi se osiguralo pravovremeno izdavanje VGM potvrde i izbjeglo “odbijanje ukrcaja na brod”.

Jedan od naših stručnjaka iz pomorskog odjela javit će vam se u slučaju izostajanja VGM potvrde.

Brodar i upravitelj terminala ne smiju ukrcati kontejner na brod bez zaprimljene VGM prijave/potvrde.

Odgovornost & Privatnost

Kada djelujemo kao izvođač, punimo i važemo kontejner uime stvarnog krcatelja; no krcatelj naveden u tovarnom listu ili pomorskoj teretnici obvezan je i odgovoran prijaviti VGM prijevozniku. Naša odgovornost prema krcatelju je ograničena na temelju naših općih uvjeta poslovanja i/ili posebno dogovorenog ugovora sa strankom.

Državna nadležna tijela/agencije kao npr. Obalna straža (Coast Guard) u SAD-u ili tzv. Maritime & Coastguard u Ujedinjenom Kraljevstvu dužni su nadgledati i osiguravati da se krcatelji pridržavaju pravila.

Blockchain je kontinuirano i brzo rastući popis vremenski označenih zapisa koji se pohranjuju i strukturiraju u zapise ili ‘blokove’. Dizajnirali smo VGM rješenje za blockchain kako bi se strogo udovoljilo svim industrijskim zahtjevima o povjerljivosti, privatnosti podataka i propisima koji se odnose na podatke koji mogu osobno identificirati, dodajući prirodne značajke blockchaina nepromjenjivosti i dosljednosti. Stoga je privatnost vaših VGM podataka zajamčena u svakom trenutku.

Za isporuke iz talijanskih luka krcatelj mora pružiti dodatne podatke za kontakt popunjavanjem polja "Telefon" i "E-mail" na našem portalu. Ako je Metoda 1 (vaganje) dodatno odabrana, pošiljatelj mora unijeti ID vage koja se upotrebljava za vaganje u polje "Vaga"