Floating Contact Form Portlet
Objavitelj imovine

Natrag Pariteti (Incoterms 2020) – propisi o međunarodnoj trgovini

Iskustvo i stručnost kao pomoć pri snalaženju u pravilima za prodaju robe diljem svijeta.

Kupovanje i prodavanje robe u međunarodnom trgovinskom sustavu često može biti složeno, stoga je potrebno jasno odrediti odgovornosti, troškove i rizike za sve sudionike.

Kako bi pomogla trgovini pri uvozu i izvozu, Međunarodna trgovačka komora (ICC) uvela je Službena međunarodna pravila (Incoterms®) koja su za trgovinu najvažnija pravila za prodaju robe diljem svijeta. Bez obzira da ispunjavate obrazac za narudžbu, pakirate ili označavate pošiljku ili pripremate potvrdu o podrijetlu, ovi propisi postali su dio našeg svakodnevnog jezika u trgovini i tu su da vas vode.

ICC održava i razvija ova pravila, sve od prvog objavljivanja 1936. godine do danas. Kao pomoć tvrtkama da se pripreme za globalnu trgovinu u sljedećem stoljeću, najnovije izdanje Incoterms® 2020. stupilo je na snagu 1. siječnja 2020. i treba se upotrebljavati u svim predstojećim aktivnostima.

Pravila Incoterms®, pariteti, sadrže niz trgovačkih pojmova od triju slova, koja imaju vrlo precizna značenja za prodaju robe diljem svijeta. 

Preuzmite ovde zvanične Incoterms.

Pravila za bilo koji način ili načine prijevoza:

EXW – Ex Works – franko tvornica (navedeno mjesto isporuke)

Često kada se priprema početna ponuda za prodaju robe bez bilo kakvih uključenih troškova, EXW podrazumijeva da prodavatelj stavlja robu na raspolaganje na svojoj lokaciji ili drugom navedenom mjestu (pogon, tvornica, skladište itd.). Prodavač ne treba utovarivati robu na bilo kakvo prijevozno sredstvo za prikupljanje niti treba cariniti robu za izvoz.

FCA – Free Carrier – franko prijevoznik (navedeno mjesto isporuke)

FCA može imati dva različita značenja, pri čemu se za svako mijenjaju mogućnosti rizika i troškova za kupca i prodavatelja. FCA (a) se upotrebljava kada prodavatelj isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenome mjestu koje je njegov vlastiti prostor. FCA (b) se upotrebljava kada prodavatelj isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenome mjestu koje nije njegov vlastiti prostor. U oba se slučaja roba može dostaviti prijevozniku kojeg je imenovao kupac ili drugoj strani koju je imenovao kupac.

CPT – Carriage Paid To – plaćen prijevoz (navedeno odredište)

U skladu s CPT-om prodavatelj plaća prijevoz robe do navedenog odredišta. 

CIP – Carriage and Insurance – plaćeni prijevoz i osiguranje (navedeno odredište)

Slično kao i CPT uz iznimku da se od prodavatelja zahtijeva da se pobrine za minimalno osiguranje robe u tranzitu. 

DAP – Delivered at Place – isporuka na lokaciju (navedeno odredište)

Smatra se da je prodavatelj obavio isporuku kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu te je spremna za istovar na navedeno odredište. Prema uvjetima DAP-a, prodavatelj treba upravljati svim rizicima koji se podrazumijevaju pri unošenju robe.

DPU – Delivered at Place Unloaded – isporuka i istovar na lokaciju (navedeno odredište)

Ova Incoterm pravila zahtijevaju od prodavatelja da robu isporuči i istovari na navedenome mjestu. Prodavatelj pokriva sve troškove prijevoza (izvozne pristojbe, prijevoz, istovar od glavnog prijevoznika u odredišnoj luci i troškove odredišne luke) i preuzima sve rizike do dolaska na odredište.

DDP – Delivered Duty Paid - isporučeno i ocarinjeno (navedeno mjesto odredišta)

Prodavatelj je odgovoran za isporuku robe na navedeno mjesto u državi u kojoj živi kupac i podmiruje sve troškove vezane za dostavu robe na odredište, uključujući uvozne pristojbe i poreze. Prodavač nije odgovoran za istovar.

 

Pravila za pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima:

FAS – Free Alongside Ship - franko uz bok broda (navedena luka otpreme)

Prodavatelj vrši isporuku kada je roba smještena uz plovilo (npr. na rivi ili teglenici) koje je odabrao kupac u navedenoj luci otpreme. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba pokraj broda, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

FOB – Free on Board – franko brod

Prodavatelj isporučuje robu na palubi plovila koje je odabrao kupac u navedenoj luci otpreme ili nabavlja robu koja je tako isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba na plovilu, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

CFR – Cost and Freight – cijena s vozarinom

Prodavatelj isporučuje robu na palubi broda. Rizik od oštećenja robe prestaje kada je roba na palubi broda. Prodavatelj mora sklopiti ugovor o podmirenju troškova i cijene s vozarinom koji su potrebni da bismo robu donijeli u navedenu luku odredišta.

CIF – Cost, Insurance and Freight – cijena s osiguranjem i vozarinom

Jednako kao CFR, s tim da prodavatelj mora osigurati minimalno osiguranje rizika kupca od gubitka ili oštećenja robe tijekom prijevoza.

 

Razlike između pravila Incoterms® 2010 i 2020:

  • Incoterms® FCA pravilo (franko prijevoznik) sada pruža dodatnu opciju koja omogućuje izradu bilješke na palubi u tovarnom listu prije utovara robe na plovilo.

  • Troškovi su sada centralizirani u odjeljku A9/B9 svakog pravila Incoterms®

  • CIP pravilo zahtijeva barem osiguranje s minimalnim pokrićem institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu (A) (svi rizici, podložni izdvajanju iznimaka).

  • CIF pravilo zahtijeva barem osiguranje s minimalnim pokrićem cargo klauzule (C) (broj navedenih rizika, podložnih izdvajanju iznimaka).

  • Pravila Incoterms® za franko prijevoznika (FCA): Isporučeno na mjesto (DAP), Isporučeno i istovareno (DPU) i Isporučeno s plaćenim pristojbama (DDP) sada uzimaju u obzir da roba mora biti prevezena bez uključenosti trećih osoba, nego zapravo upotrebom vlastitih prijevoznih sredstava.

  • Pravilo Isporučeno na terminalu (DAT) promijenjeno je u pravilo Isporučeno i na mjesto istovareno (DPU) kako bi se razjasnilo da odredište može biti bilo koje mjesto, a ne samo „terminal”.

  • Incoterms® 2020 sada izričito prebacuje odgovornost za zahtjeve vezane za sigurnost i dodatne troškove na prodavatelja.

 

Korisne informacije  

Incoterms® pravila nisu potpuni ugovor o prodaji, već samo jedan njegov dio. Za njihovu primjenu treba se koristiti sljedećom strukturom: 

“[izabrano pravilo Incoterm®] [navedena luka, mjesto ili točka] Incoterms® 2020” 

Primjer: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” ili “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“ 

Ako u nazivu pravila Incoterms® nije navedena godina, vrijedi sljedeće:
 do 31. prosinca 2019. vrijede pravila Incoterms® iz 2010. godine.
  od 1. siječnja 2020. vrijede pravila Incoterms® iz 2020. godine. 

Ako je navedena neka druga godina, npr. za Incoterms® iz 1980. godine, vrijede odgovarajuća pravila.  

Više detalja potražite na službenoj stranici ICC: https://iccwbo.org.