Floating Contact Form Portlet
Objavitelj imovine

Natrag Kako pronaći pravi HS ili HTS kod

Izađite na kraj sa složenošću Harmoniziranog sustava s pomoću ovog korisnog vodiča.

Kako bi stigli do klijenata, vaši proizvodi moraju prijeći međunarodne granice. To može biti složen proces koji podrazumijeva puno papirologije i pravnih izjava. Kako bi se omogućilo neometano odvijanje tog procesa, klasificiranje točnog tarifnog broja proizvoda postaje ključni dio postupka carinjenja. U ovom vodiču objašnjene su osnove sustava carinske klasifikacije kako biste bolje mogli razumjeti ovaj proces. 

Što je Harmonizirani sustav (Harmonised System) i zašto je toliko važan?

Harmonizirani sustav (HS) razvila je Svjetska carinska organizacija (World Customs Organisation) kao višenamjensku međunarodnu klasifikaciju proizvoda koja opisuje sve proizvode kojima se trguje na međunarodnom tržištu. Kako bi roba uspješno prešla međunarodne granice, mora se navesti pravilan HS kod (poznat i kao HTS kod). Ovaj kod  određuje odgovarajuću carinsku i poreznu stopu koja se primjenjuje za određeni artikl 

Kako zapravo funkcionira?

Sustav HS kodova koristi se međunarodno usvojenim šesteroznamenkastim brojem kao osnovom za lokalnu klasifikaciju na razini države. HS se sastoji od opisa 5.300 artikala ili proizvoda, koji se prikazuju kao tarifni brojevi ili tarifni podbrojevi. U teoriji, sve države koje primjenjuju HS dogovor klasificiraju određeni proizvod u isti HS odjeljak, poglavlje, tarifni broj i podbroj; iako se u praksi mogu dogoditi neslaganja. 

Nažalost, sve države ne primjenjuju istu verziju sustava HS ili ne primjenjuju pravila na isti način. Ova neusklađenost, kao i povećana složenost proizvoda, zastarjele odluke i nedostatak stručnosti u smislu tehničkih gledišta danog proizvoda zajedno stvaraju složena, nedosljedna i rizična pravila klasifikacije koja su teška za snalaženje. 

Tko je odgovoran za klasifikaciju robe?

Pravilna klasifikacija robe vaša je pravna odgovornost kao uvoznika ili izvoznika. Zatim, Kuehne+Nagel u vaše ime ovu klasifikaciju pravilno prijavljuje carinskim tijelima.

Zašto je HS klasifikacija tako rizično područje?

HS klasifikacije su rizične ako nepravilno klasificirate robu pa se može dogoditi da platite pogrešnu carinu i porez. To može dovesti do retroaktivne naplate carine ili poreza za zaostalo plaćanje u vezi sa svom robom koju ste pogrešno klasificirali. To može dovesti do popriličnih globa i kazni, pa čak i do oduzimanja ili uništenja robe. 

Nepravilna klasifikacija može dovesti i do prekomjernog plaćanja carine i poreza, što može utjecati na protok novca u vašoj tvrtki. Postoji mogućnost da podnesete retroaktivni zahtjev za prekomjerno plaćenu carinu, ali morate potkrijepiti argumente za takvu retroaktivnu promjenu i zahtjev.

Carinska klasifikacija je stručna vještina koja zahtjeva opsežno znanje i iskustvo. Nisu svi uvoznici ili izvoznici stručni u poznavanju ovog područja. Tvrtka Kuehne+Nagel već 125 godina prevozi robu diljem svijeta.  Pravilno deklariranje robe carinskim tijelima ključni je element naših usluga. Naši timovi za usklađenost carina i trgovine diljem svijeta sastavljeni su od stručnjaka za HS klasifikaciju i spremni su vas podržati savjetima za najbolju klasifikaciju vaših proizvoda. 

U čemu vam tvrtka Kuehne+Nagel može pomoći?

Naše osoblje odgovorno za usklađenost carina i trgovine upoznato je sa svim aspektima carinske aktivnosti i treba dokazati profesionalnu stručnost u ovim područjima kao potvrdu autorizacije Ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO).

Možemo pretpostaviti gdje bi moglo doći do rizika u vašoj klasifikaciji, stoga optimiziramo vaše klasifikacije uzimajući u obzir raspoložive prednosti kao što su legitimna ponovna klasifikacija i smanjene carinske stope, kao i suspenzija carine. Obratite nam se ako želite doznati više o našim savjetodavnim uslugama vezanima za HS klasifikaciju i širokom spektru usluga u području carina i usklađenosti trgovine.


Često postavljana pitanja

Nisu svi proizvodi jednostavni za klasifikaciju. Neke artikle lako je opisati i takvi se proizvodi mogu potražiti u popisu carinskih tarifa u vašoj državi – često je dostupan na internetu. Uvijek pročitajte napomene koje su navedene u tarifi. One posebno mogu uključivati ili isključivati određene artikle, a u njima mogu biti navedene i druge smjernice.

Ako je vaš proizvod teško svrstati u određenu skupinu ili se ne može pronaći na popisu, tada trebate razmotriti njegov oblik i funkciju. To može biti komplicirano, stoga trebate proučiti „Opća pravila za tumačenje”, odnosno „pravila GRI”. 

Ako trebate primijeniti pravila GRI kako biste mogli klasificirati proizvod, vjerojatno su vam već tada potrebne smjernice stručnjaka.

HS dodjeljuje robu jednom od 21 odjeljka, a zatim je dalje raspodjeljuje u odgovarajuća poglavlja, pod carinske brojeve i podbrojeve. Na primjer, ovako se klasificiraju muške pamučne majice kratkih rukava: 

  • HS odjeljak: Odjeljak XI: ‘Tekstil i proizvodi od tekstila’
  • HS poglavlje: Poglavlje 62: ‘Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili čipkastih proizvoda’
  • HS naslov: Broj 6205: ‘Košulje za muškarce ili dječake’
  • HS podbroj: Podbroj 620520: ‘Od pamuka’

HS klasifikacijom također se koriste vladine i carinske agencije diljem svijeta za robu pod nadzorom vlade, dodatne poreze, primjenu pravila o utvrđivanju podrijetla, trgovinske politike i trgovinske statistike, kontrolu kvota i praćenjem cijena, kao i analize, sigurnosne kontrole i profiliranje rizika i slične namjene.

U nastavku je navedeno šest pravila za klasifikaciju robe u sklopu HS sustava. Njihova je svrha osigurati jedinstveno pravno tumačenje HS nomenklature za pravilnu klasifikaciju robe iako u praksi postoje varijacije između država. GRI pravila primjenjuju se prema strogom slijedu brojeva. Evo nekoliko primjera.

Napomena: Primjeri su samo ilustrativni. Ako postoji bilo kakva sumnja u vezi s primjenom GRI pravila u slučaju određenog artikla, trebate potražiti mišljenje stručnjaka.

Pravilo 1

objašnjava kako naslovi odjeljaka, carinskih brojeva & i podbrojeva nemaju pravni status. Klasifikacija se određuje prema uvjetima naslova i odnosnim bilješkama odjeljka ili brojeva i pozivanjem na druga pravila tumačenja.
Pravilo 1 u sklopu pravila GRI navodi da samo zato što je Poglavlje 87 naslovljeno „Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračnih vozila i njihovi dijelovi i pribor”, ne znači da obuhvaća svaki artikl koji ćete naći u automobilu. Na primjer, gume se ubrajaju u Poglavlje 40.

Pravilo 2

Dio (a) ovog pravila navodi da se isti brojevi odnose na nedovršene proizvode koji imaju značajke dovršenog proizvoda. U njemu se također navodi da se nesastavljeni proizvodi svrstavaju pod isti tarifni broj kao i potpuno sastavljeni proizvodi. 

Dio(b) ovog pravila odnosi se na smjese, odnosno kombinacije supstancija. Proširuje opseg brojeva koji se odnose na jedan određeni materijal ili supstanciju, smjese ili kombinacije ovih tipova robe s drugim materijalima ili supstancijama. 

Ako je učinak ovog pravila da naizgled omogući klasifikaciju proizvoda pod dva ili više brojeva, treba primijeniti Pravilo 3.

S Pravilom 2, dio (a) obuhvaća proizvode kao što su montažni namještaj ili sve što se isporučuje u obliku kompleta – i to ne nužno kao cijeli komplet. To znači da bi nepotpuno vozilo za obnovu ipak bilo klasificirano kao potpuno. 

Pravilo 2, dio (b) podrazumijeva da bi muška košulja od 60 % pamuka i 40 % poliestera bila klasificirana u pamučne košulje; a košulja sastava u omjeru 50 : 50 ipak bi bila klasificirana prema Pravilu 3.

Pravilo 3

Pravilo 3 se uzima u obzir kada se proizvodi mogu klasificirati pod najmanje dva broja.

Dio (a) propisuje da će broj koji navodi specifičan opis artikla imati prednost u odnosu prema broju koji sadrži samo upći opis. 

Dio (b) odnosi se na smjese i složene artikle koji se sastoje od različitih materijala, a navodi i da se ovi artikli moraju klasificirati prema materijalu ili sastavnom dijelu koji određuje njegove najvažnije značajke. 

Dio (c) navodi da bilo koji dio koji se ne može klasificirati pod (a) i (b) treba klasificirati pod broj koji je naveden kao posljednji među onima koji podjednako dolaze u obzir.

Pravilo 3, posebno dio (b), može se široko tumačiti i uvijek treba potražiti stručno mišljenje pri pozivanju na ovo pravilo.

Dio (a) navodi da plastične boce treba klasificirati pod brojem 3923 koji posebno opisuje ‘balone, boce, pljoske i slične artikle’  prije nego pod 3926 ‘ostali artikli od plastike‘.

Dio (b) podrazumijeva da se kod kompleta za geometriju koji se sastoji od plastičnog ravnala, plastičnog kutomjera i čeličnog šestara, šestar može smatrati određujućim jer ima najveću vrijednost. Osim toga, roba će se možda morati unijeti pod dva ili tri posebna artikla u proporcionalnoj vrijednosti. Funkcija artikla može biti odlučujuća – laser se klasificira u sklopu poglavlja 9013, ali laser koji se koristi u optičkoj telekomunikacijskoj opremi može se klasificirati kao telekomunikacijska oprema pod brojem 8517.
Dio (c) podrazumijeva da će muška košulja finog tkanja, koja se 50 % sastoji od pamuka i 50 % od poliestera, pri čemu obje smjese podjednako definiraju značajke robe, ipak biti klasificirana pod kasnijim tarifnim brojem 62053000 kao da je napravljena od umjetnih vlakana prije nego pod brojem 62052000 koji se odnosi na pamuk.

Pravilo 4

Ovo pravilo pokriva robu koja ne može biti klasificirana primjenom pravila od 1 do 3. Navodi da takvu robu treba klasificirati pod broj robe kojoj je najsličnija. Međutim, zbog opsežne strukture klasifikacija, ovo se pravilo rijetko primjenjuje.

Ovo se pravilo temelji na smislenom pristupu klasifikaciji. Jednostavno rečeno, ako izgleda kao patka, glasa se kao patka i hoda kao patka – onda to treba biti klasificirano kao patka.

Pravilo 5

Pravilo 5 odnosi se na kutije, kontejnere i materijale za pakiranje koji se upotrebljavaju za pakiranje proizvoda. U najvećem broju slučajeva, pod uvjetom da materijali nisu predviđeni za višestruku upotrebu, ovi se artikli klasificiraju zajedno sa samim proizvodom. 

Stoga se karton i plastična kutija koja sadrži plastičnu igračku automobil ne klasificiraju odvojeno. Kontejner za pomorski prijevoz robe – čak i u slučaju jednokratnog tereta s istom robom – ipak se ne smatra dijelom robe i tretira se odvojeno.

Pravilo 6

Prethodna pravila odnose se na klasifikaciju na razini tarifnog broja. Svrha pravila 6 jest osigurati da Pravila od 1 do 5 budu primijenjena i na klasifikaciju robe na razini predmeta tarifnog podbroja, dokle god se napomene iz tarifnog podbroja ne uzimaju u obzir. 

HS klasifikacije su složene i njihova primjena katkad može biti zbunjujuća. U nastavku su navedena dva primjera koja ilustriraju nedosljednost HS klasifikacija:

  1. Mnoge tvrtke prave specijalizirane proizvode i deklariraju sve rezervne dijelove tih proizvoda kao dio glavnog proizvoda – to je katkad pravilno i carinske stope su obično prilično niske. Međutim, dijelovi ‘opće namjene’ – kao što su vijci, opruge, podlošci, matice, O-prstenovi i slično – klasificiraju se drugdje kao posebni artikli, često po visokim carinskim stopama.
  2. Podbroj 9505 10 obuhvaća artikle koji su široko prihvaćeni kao proizvodi koji se tradicionalno rabe na božićnim svečanostima i isključivo su proizvedeni i osmišljeni kao artikli za božićne svečanosti. Međutim,  to ne obuhvaća artikle za „zimsku sezonu”, kao što su  ledenice, kristali snijega, zvijezde, sobovi, crvendaći i snjegović zato što se oni ne rabe isključivo za božićne svečanosti, nego uglavnom kao dekoracija tijekom zimske sezone. Razlika u carini u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi od 0 % za božićne dekoracije do 2,7 % za zimske dekoracije.